UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1953-54

Charles Bryant

Aurora, Colo.