UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1962

James Baffico

Fremont, Neb.