UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1948

James Godfrey

Lincoln, Neb.