UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1991-92

Kenny Wilhite