UNIVERSITY OF NEBRASKA

FOOTBALL

 

1979-80-81

Sammy Sims

Naponee, Neb.